โพสต์รูปบน Facebook เป็น Photo Album อย่างมืออาชีพ

ชิ้นงาน Artwork (AW) หรือ Photo ของทุกๆ Content เป็นสิ่งสำคัญในอันดับต้นๆ ที่จะทำให้แฟนเพจ หรือคนบน Facebook หยุดเลื่อนฟีด (Thumb-Stopping) และดู Content ของคุณ

ฉะนั้นการโพสต์ในรูปแบบที่เรียกว่า Photo Album ที่นับว่าเป็นหนึ่งใน Hero Content ที่แบรนด์หรือเพจต่างๆ มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลหรือ story ที่ต้องการพื้นที่ “เล่าเรื่อง” เพิ่มขึ้น จึงเป็นทางเลือกของ Content Format ที่ดี ดูโดดเด่นบน News Feed และทำให้ user หยุดดูได้ไม่ยาก

มาดูขนาดแต่ละแบบของ AW สำหรับ Photo Album กัน ว่าโพสต์แบบไหนต้องมีขนาด AW เท่าไหร่เพื่อให้ “โพสต์” ของคุณสวยงาม และเป็นแนวทางที่ Content Manager มืออาชีพในวงการดิจิทัลใช้กันครับ

Format ที่ 1: โพสต์ 3 รูป
(1 ภาพเปิดแนวนอน, 2 ภาพเล่าเรื่องจตุรัส)

AW 1 อัตราส่วน 2:1 (1600×800 พิกเซล)
AW 2 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)
AW 3 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)

 

Format ที่ 2: โพสต์ 4 รูป
(1 ภาพเปิดจตุรัส , 3 ภาพเล่าเรื่องจตุรัส)

AW 1 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)
AW 2 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)
AW 3 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)
AW 4 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)

 

Format ที่ 3: โพสต์ 3 รูป
(1 ภาพเปิดแนวตั้ง, 2 ภาพเล่าเรื่องจตุรัส)

AW 1 อัตราส่วน 1:2 (800×1600 พิกเซล)
AW 2 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)
AW 3 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)

 

Format ที่ 4: โพสต์ 4 รูป
(1 ภาพแนวตั้ง, 3 ภาพเล่าเรื่องจตุรัส)

AW 1 อัตราส่วน 2:3 (800×1200 พิกเซล)
AW 2 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)
AW 3 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)
AW 4 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)

 

Format ที่ 5: โพสต์ 4 รูป
(1 ภาพเปิดแนวนอน, 3 ภาพเล่าเรื่องจตุรัส)

AW 1 อัตราส่วน 3:2 (1200×800 พิกเซล)
AW 2 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)
AW 3 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)
AW 4 อัตราส่วน 1:1 (800×800 พิกเซล)

 

ลองนำไปปรับใช้ดูกันนะครับเพื่อทำให้เพจ Facebook ของคุณมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น แต่แนะนำว่าไม่ควรใช้บ่อยจนเกินไปในทุก Content ครับ ทางที่ดีควรเลือกใช้ใน Content ที่คุณต้องการ Promote ในแต่ละเดือน หรือเมื่อมี Product ออกใหม่ (Photo Album เป็นตัวเลือกที่ดี หากงบไม่พอในการทำ VDO) เพื่อให้ User ไม่จำเจหรือเห็นบ่อยจนเกินไป และเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่เห็น Content รูปแบบ Photo Album จากคุณครับ

————–

ติดตามการทำ Content Marketing ได้ที่ http://www.boyleetikul.com 
และที่ Facebook เพจ บอย ชาลี ลีติกุล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s